top of page

​生薑萃取品質檢驗書

IN生薑萃取物(5薑辣素) (RA003FB0405GR25-01) Final
IN生薑萃取物(5%薑辣素) (RA003FB0405GR25-01) Fina

​生薑萃取-重金屬-檢驗合格

​生薑萃取-黃麴毒素-未檢出

bottom of page